جلسه هماهنگي ششمين جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز برگزار شد

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛ جلسه هماهنگي ششمين جشنواره بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان قزوين در سالن جلسات باقر العلوم استانداري قزوين...

۱۳۹۵/۱۱/۰۷