زمينه‌هاي پويايي، توليد ثروت و اشتغال‌زايي در شهر قزوين ايجاد شده است

مسعود نصرتي، شهردار قزوين گفت: شهر قزوين موفق شد با برگزاري مجمع جهاني شهرهاي اسلامي که مقرش در ايران و شهر قزوين است و مجمع جهاني جاده ابريشم زمينه‌هاي پويايي، توليد ثروت و اشتغال زايي را فراهم کند.

۱۳۹۶/۰۳/۳۰

ساختمان جديد شهرداري و شوراي اسلامي قزوين از 60 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است

سيد محمد علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت: پروژه ساختمان جديد شهرداري و شوراي اسلامي شهر قزوين از 60 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است و تاکنون 35 ميليارد تومان براي ساخت اين پروژه هزينه...

۱۳۹۶/۰۳/۳۰