عرشه تقاطع غيرهمسطح باغستان(ابوترابي) مورد بهره‌برداري قرار گرفت

سيد محمد علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني احداث پروژه تقاطع غير همسطح باغستان واقع در محور بلوار ابوترابي تاکنون با اعتبار 61 ميليارد ريال در حال اجراست که اکنون احداث عرشه...

۱۳۹۶/۰۳/۲۸