دیدار سرتیپ بهنام پیری، مدیرکل بنیاد حفظ و نشر، ارزش های دفاع مقدس استان قزوین با سیاوش طاهرخانی شهردار قزوین