آيين نامه معاملات شهرداري تهران

    * قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران   * آيين ‌نامه معاملات شهرداري تهران‌ - مصوب 25 فروردين 1355