دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

برگزاری مانور آبرسانی سازمان آتش نشانی قزوین

به منظور آمادگی و هماهنگی آتش نشانان ، مانور عملیاتی آبرسانی سازمان آتش نشانی قزوین برگزار شد.

اباذر اسفندیاری، سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: این مانور با حضور 15 آتش نشان و 5 خودروی عملیاتی و آبرسان ایستگاههای منطقه یک، طبق سناریوی تدوین شده در جاده شرکت نفت برگزار شد.

تصاویر مرتبط