دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

جهانگیری خبر داد

ثبت اطلاعات علایم ترافیکی در مناطق سه گانه شهرداری قزوین در محیط GIS

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ثبت اطلاعات علایم ترافیکی و تابلوهای مناطق سه گانه شهرداری قزوین در محیط GISدر حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: تهیه نقشه مربوط به اطلاعات علایم و تابلوهای ترافیکی در محیط GIS برای مناطق سه گانه شهرداری قزوین در حال انجام است.
وی عنوان کرد: هدف از انجام این اقدام، ساماندهی و اصلاح تجهیزات ترافیکی موجود در سطح شهر و در اختیار داشتن اطلاعات مربوط این تجهیزات است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: نقشه مذکور اطلاعات مربوط به تمام تجهیزات ترافیکی از قبیل تابلوهای راهنمای مسیر، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، سرعت گیرها، مسیر ها و ایستگاه های دوچرخه، مناسب سازی گذر های عرضی عابر پیاده، پل های عابر پیاده و چراغ های راهنمایی را شامل می شود.
جهانگیری گفت: این اطلاعات حاوی موقعیت مکانی ( مختصات جغرافیایی) ، تصویر تجهیزات، مشخصات ظاهری ( مانند رنگ آمیزی، نوع رنگ و... ) است و از این داده ها برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تجهیزات و مکان یابی تجهیزات جدید استفاده می شود.


وی خاطرنشان کرد: اطلاعات علایم و تابلوهای ترافیکی مربوط به منطقه دو شهرداری قزوین به صورت کامل در محیط GIS ثبت شده و در حال جمع آوری و ثبت اطلاعات تابلوها و علایم ترافیکی مناطق یک و سه شهرداری قزوین هستیم.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین یادآور شد: براساس اطلاعات جمع آوری شده در منطقه دو شهرداری قزوین مشخصات ۶ هزار تابلو و علایم ترافیکی موجود در این منطقه در محیط GIS ثبت شده است.
پایان پیام/

 

تصاویر مرتبط