چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

حافظی:

طرح بهسازی دریچه جمع آوری آ ب های سطحی شهر قزوین در دست تهیه است

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: طرح بهسازی دریچه جمع آوری آب های سطحی سطح شهر به درخواست معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین، با ضرورت اصلاح و نوسازی و همسان سازی دریچه های سطح شهر در دست تهیه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: از ویژگی‌های مهم این پروژه می‌توان به جلوگیری از سرقت دریچه ها و اصلاح آن ها در جهت سرعت جذب آب اشاره کرد.

حافظی خاطرنشان کرد: جلوگیری از آلودگی صوتی در عبور و مرور از روی دریچه های جمع آوری آب های سطحی، همسطح شدن دریچه ها با آسفالت، جلوگیری از سرقت دریچه ها و تعمیر و نگهداری آسان و سریع از اهداف این طرح است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط