چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

نشست مشترک مرکز بهداشت شهید بلندیان و مراکز آموزشی شهرداری قزوین برگزار شد

نشست مشترک مدیر مرکز بهداشت شهید بلندیان، مدیران فرهنگسراها و خانه های فرهنگ و کارشناس واحد سلامت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ در این نشست بر هم افزایی و همکاری این دو نهاد جهت اجرای برنامه های سلامت محور و ارائه خدمات بهداشت و روان، همچون کارگاه های آموزشی مسابقات و جشنواره ها و معرفی خدمات مراکز بهداشت در خانه های فرهنگ، تاکید شد.

بنابراین گزارش؛ آموزش کودکان و نوجوانان توسط مشاورین رابطین سلامت در خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از دیگر مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط