دوشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

عرشیان:

یک دستگاه صفحۀ نمایشگر در سالن انتظار مراجعین سازمان تاکسیرانی نصب شد

اسماعیل عرشیان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از نصب یک دستگاه صفحه نمایشگر در سالن انتظار مراجعین سازمان تاکسیرانی به منظور اطلاع رسانی درباره خدمات و تفاهم نامه های رفاهی و اخبار سازمان تاکسیرانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عرشیان گفت: با توجه به این که واحد صدور پروانه و سرویس مدارس، یکی از واحدهایی است که ارباب رجوع متعددی در طول وقت اداری برای انجام امور نوسازی تاکسی های فرسوده، امور مربوط به سرویس مدارس و بحث مربوط به نقل و انتقال تاکسی به آن مراجعه می کنند، به منظور اطلاع رسانی درباره  اخبار سازمان تاکسیرانی و اقدامات و تفاهم نامه های رفاهی انجام گرفته، یک دستگاه صفحه نمایشگر در سالن مراجعین واحد صدور پروانه نصب شد.

عرشیان تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی دارای واحدی به نام امور رفاهی است که زیر نظر معاونت برنامه ریزی سازمان فعالیت می کند و این واحد تا کنون تفاهم نامه های متعددی با اصناف مختلف جهت ارائه خدمات و فروش اجناس با تخفیف و به صورت اقساط به تاکسیرانان منعقد نموده و شهروندان و مراجعین به سازمان می توانند از طریق این صفحه نمایشگر از اقدامات رفاهی انجام شده مطلع گردند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط