سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

جهانگیری:

علائم ترافیکی مورد نیاز در ناحیه دانش نصب می شود

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور انتظام بخشی به ترافیک عبوری ناحیه منفصل شهری دانش، خیابان فرهنگ، علائم ترافیکی مورد نیاز در این مسیر نصب می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: وجود علائم و تابلوهای ترافیکی در انتظام بخشی ترافیکی عبوری از مسیرها و معابر، کاهش بار ترافیکی و کاهش آمار تصادفات ضرورت دارد.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت وجود تابلوها و علائم ترافیکی و نیازسنجی صورت گرفته در خیابان فرهنگ ناحیه منفصل شهری دانش، علائم ترافیکی مورد نیاز تا هفته آینده در این معبر نصب می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: این علائم شامل تابلوهای ترافیکی از قبیل جهت نماها، حاشیه نماها و تابلوهای پیچ خطرناک و .... است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: وجود این تابلوها در مسیر مذکور ضمن انتظام بخشی به ترافیک عبوری از این مسیر با راهنمایی و آگاهی بخشی به رانندگان، مانع از بروز حادثه می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط