یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

جهانگیری:

مناسب سازی خیابان شهید بابایی درحال انجام است

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: مناسب سازی خیابان شهید بابایی به منظور گذرگاه عرضی عابرپیاده جدید درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: پروژه های مناسب سازی از پروژه های ترافیکی مهم و حایزاهمیت سازمان ترافیک است که به منظور تسهیل در تردد شهروندان در معابر سطح شهر انجام می شود.

وی عنوان کرد: بر این اساس پروژه مناسب سازی بخشی از خیابان شهید بابایی به منظور ایجاد گذرگاه عرضی عابرپیاده در دستورکار سازمان قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: گذرگاه عرضی عابرپیاده مذکور در محدوده بلوار شهید بهشتی تا بلوار معلم احداث می شود.

جهانگیری گفت: ایجاد گذرگاه های عرضی در معابر سطح شهر به دلیل افزایش ضریب ایمنی تردد شهروندان، حایزاهمیت است، بنابراین همواره بازرسی های لازم توسط کارشناسان سازمان در معابر سطح شهر انجام می شود تا در صورت لزوم نسبت به ایجاد گذرگاه های عرضی عابرپیاده جدید در سطح شهر اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم، هنگام تردد از عرض معبر از گذرگاه های عرضی عابرپیاده و پل های هوایی استفاده کنند، زیرا ضریب ایمنی را افزایش داده و از بروز تصادف بین خودرو و عابرپیاده جلوگیری می کند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط