یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

مظفری؛

یک هکتار از اراضی ضلع جنوب تقاطع غیر همسطح یادگار امام (ره) تحت پوشش فضای سبز قرار گرفت

محمد صادق مظفری ، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری قزوین گفت: در راستای توسعه فضای سبز و ایجاد چشم انداز زیبا، یک هکتار از اراضی ضلع جنوب تقاطع غیر همسطح یادگار امام(ره) تحت پوشش فضای سبز قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: در اجرای این طرح بعد از آماده سازی بستر، تسطیح و تامین آب خام و اجرای سیستم آبیاری قطره ای، نسبت به کاشت درخت و درختچه اقدام شده است.

وی ادامه داد: عملیات توسعه فضای سبز به صورت مرحله ای و پس از آماده سازی بسترهای کاشت اجرا می شود و تا کنون 3 رمپ ضلع جنوبی این تقاطع بعد از آماده سازی، تحت پوشش فضای سبز قرار گرفته است.  

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط