سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

کاظمی:

ارتباط بین نواحی شهری و سازمان های وابسته خدمات شهری ارتقا می یابد

سید مهدی کاظمی،معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: در راستای بررسی راه کارهای ارتقاتعامل نواحی شهری و سازمان های وابسته خدمات شهری جلسه ای با حضور روسای نواحی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی هدف از برگزاری این جلسه را ارتباط و تعامل بین سازمان‌های وابسته خدمات شهری به ویژه ایستگاه‌های خدمات شهری سازمان مدیریت پسماند، مناطق سازمان پارک‌ها و فضای سبز با نواحی عنوان کرد و افزود: افزایش تعامل می تواند به خدمت رسانی بیش‌تر به شهروندان منتهی شود.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین اذعان کرد: با توجه به تشکیل معاونت خدمات شهری در مناطق سه گانه شهرداری، انتظار می رود ارتباط بین نواحی و سازمان های خدمات شهری بیش از بیش شود.

کاظمی تصریح کرد: در جلسه فوق روسای نواحی به ارائه گزارش عملکرد و نظرات خود پرداختند و موضوعاتی از قبیل ایمنی و بهداشت، بحران شهری، ارتباط با معتمدین محله، انعکاس جامع و به موقع گزارشات کاری، هدایت آب های سطحی، بررسی نشست زمین و افکن چاه، رفع معضل دریچه ها در زمان آبگرفتگی، سرویس های بهداشتی سطح شهر و همکاری جهت اجرای پویش درختکاری و پیشگیری از اعتیاد از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این جلسه بود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط