پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

بهنام زاده:

ممیزی 90 گاراژ موجود در منطقه یک شهرداری قزوین

اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین ؛ گفت :90 گاراژموجود در منطقه یک با 27 هزار واحد تجاری با تلاش واحدهای نوسازی و پیشه وران منطقه یک شهرداری قزوین ممیزی شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری قزوین؛ بهنام زاده افزود: از تعداد 27 هزار واحد تجاری مستقر در 90 گاراژ 18 هزار واحد تجاری به طور کامل ممیزی و پس از اصلاح و تفکیک در سیستم نوسازی و پیشه وران ثبت شد.

وی اضافه کرد : نه هزار واحد تجاری مستقر در گاراژها نیز در حال ممیزی توسط کارشناسان نوسازی و پیشه وران می باشد که تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.

تصاویر مرتبط