دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

نشست راهبردی «برنامه ریزی برای اجرای برنامه های محتوا محور شهروندی» برگزار شد

نشست راهبردی برنامه ریزی برای اجرای برنامه های محتوا محور شهروندی در خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین با حضور مدیران مراکز این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛اکبری،مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری در این نشست گفت:این جلسه به منظور تبین و برنامه ریزی برنامه های فرهنگی در حوزه شهروندی به منظور آموزش شهروندان در حوزه مرتبط شهری و ارتقای سطح آگاهی همشهریان برگزار شده است.

ابوالفضل اکبری از مدیران خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری خواست تا در کنار اجرای برنامه های فرهنگی و هنری؛ برنامه ریزی مناسبی جهت افزایش کیفیت برنامه هایی با محوریت فرهنگ شهروندی داشته باشند و در این راستا از ایده های جدید و جذاب آموزشی جهت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان حتما بهره بگیرند.

وی اظهار کرد:برنامه های خانه های فرهنگ و فرهنگسراهای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در حوزه شهروندی نسبت به سال گذشته و دوره های بلند مدت افزایش چشمگیری داشته است اما توجه به ضرورت فرهنگسازی این موضوع و گسترش شهرنشینی باید برنامه های گسترده تر و هدفمند تر در این حوزه احداث گردد تا ما شاهد شهری پاک،زیبا و ایمن باشیم.

اکبری در ادامه از حمایت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری از برنامه های ویژه با محتوای شهروندی خبر داد.

 

تصاویر مرتبط