یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

برگزاری جلسه تعیین و تکلیف تسهیلات دریافتی شهرداری قزوین بابت پیمانکاران از بانک شهر

جلسه تعیین و تکلیف تسهیلات دریافتی شهرداری قزوین بابت پیمانکاران از بانک شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه مدیریت اقتصادی شهرداری قزوین؛ مجید خلجی، مدیر حوزه اقتصادی شهرداری قزوین در خصوص اهداف برگزاری این جلسه گفت: تعیین تکلیف تسهیلات دریافتی شهرداری قزوین بابت پیمانکاران از بانک شهر با حضور سرپرست منطقه هفت بانک شهر و معاون مالی و اقتصادی شهردار، مدیر مالی و مدیر حوزه اقتصادی شهرداری قزوین از جنله اهداف برگزاری این جلسه بود و این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خلجی افزود: همچنین در این جلسه نحوه تسویه تسهیلات دریافتی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در این خصوص توسط بانک شهر صورت گیرد و در ارتباط با اولویت بندی مطالبات تصمیماتی اتخاذ شود.

تصاویر مرتبط