شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

رستمی، مدیر نظارت منطقه یک سازمان فضای سبز شهرداری قزوین:

چاه فاضلاب جدید برای سرویس بهداشتی بوستان رز حفر می شود

شهریار رستمی، مدیر نظارت منطقه یک سازمان فضای سبز شهرداری قزوین گفت: با توجه به افکن چاه فاضلاب سرویس بهداشتی بوستان رز، عملیات حفر چاه جدید در دست اجراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ رستمی افزود: حفر چاه فاضلاب جدید با رعایت فاصله مناسب از محل سرویس بهداشتی در حال حفر می باشد و تاکنون 250 متر مکعب بابت حفر میله و کندن انباری خاکبرداری شده است.

تصاویر مرتبط