پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛

دومین برنامه کارگاه خانواده پایدار «اعتماد به نفس » در خانه فرهنگ سنجیده برگزار شد

دومین برنامه کارگاه خانواده پایدار «اعتماد به نفس» ویژه بانوان در خانه فرهنگ سنجیده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛بتول برجعلی،روانشناس در این کارگاه گفت: انواع اعتماد به نفس شامل اعتماد به نفس رفتاری اعتماد به نفس احساسی،عاطفی و اعتماد به نفس روحی و معنوی است.

بتول برجعلی افزود: اعتماد به نفس رفتاری، به معنای قابلیت و توانایی در عمل کردن و انجام دادن از کارهای ساده گرفته تا کارهای دشوار.

وی اظهار کرد: اعتماد به نفس احساسی و عاطفی به معنای توانایی در تسلط و به کنترل در آوردن دنیای احساس و عواطف شماست. این که بدانید چه احساساتی دارید ، معنای آن‌ها را بفهمید و بتوانید انتخاب‌های احساسی درست بکنید و ازخود در مقابل درد و رنج روحی و لطمه ها و صد مه های عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه روابطی صمیمی ، سالم و مانگار خلق کنید .

برجعلی اضافه کرد: اعتماد به نفس روحی و معنوی است . این نوع از اعتماد به نفس همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است . این ایمان روحی که زندگی ، هدف و نهایتی مثبت را در پی خواهد داشت.

وی در خصوص روش های تقویت اعتماد به نفس اظهار کرد: تمرین تصمیم گیری به انسان کمک می کند تا نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری داشته باشد و درنتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب کند.

برجعلی افزود:برای پیشرفت در زندگی فردی و حرفه ای انسان باید در زمینه هایی متخصص باشد، همین نکته به شما اعتماد به نفس می دهد،باید اموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خویش بپذیرید .

پایان پیام

تصاویر مرتبط