چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین عنوان کرد؛

افزایش ضریب ایمنی تردد عابران با تثبیت نیوجرسی در خیابان حکم آباد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت:با تثبیت نیوجرسی در خیابان حکم آباد ضریب ایمنی تردد عابران پیاده در این معبر افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری افزود:یکی از مأموریت های مهم این سازمان افزایش ضریب ایمنی تردد عابران پیاده در معابر سطح شهر است.

وی عنوان کرد:این مهم با استفاده از احداث پل های هوایی، نرده گذاری رفوژ میانی معابر و تثبیت نیوجرسی به منظور تفکیک محل عبور عابران پیاده وخودروها میسر می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته یک عدد نیوجرسی همراه با سایر ملزومات ترافیکی از جمله تابلوهای ترافیکی برای تفکیک محل عبور عابران پیاده در خیابان حکم آباد استفاده شده است.

جهانگیری خاطرنشان کرد: بر این اساس ضریب ایمنی تردد عابران پیاده در خیابان حکم آباد بیش از پیش افزایش یافت.

وی یادآور شد:از شهروندان عزیز تقاضا داریم هنگام تردد از معابر قوانین ترافیکی را رعایت کنند تا امنیت  آنان هنگام این ترددها به خطر نیفتد.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط