چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

کارگاه آموزشی مهارت زندگی «کنترل خشم » در فرهنگسرا شهید رجایی برگزار شد

کارگاه آموزشی مهارت زندگی «کنترل خشم» ویژه بانوان در فرهنگسرا شهید رجایی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛محمدی،کارشناس روان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این کارگاه آموزشی گفت:خشم يك حالت هيجاني طبيعي است،بهترين راهکار كنترل خشم،بيان افكار و عقايد به شيوه اي مثبت، همراه با اعتماد به نفس و ترغيب طرف مثابل به ارائه رفتاری مشابه است.

محدثه محمدی افزود:در برخورد با خشونت ها، خودگويي مثبت و جابه جايي براي کنترل عصبانبت بسيار مؤثر و اثرگذار است.

گفتنی است،در این کارگاه روش‌های مناسب برای مهارت کنترل خشم، تشخیص نشانه های اولیه خشم، تکنیک آرام‌سازی ذهن در هنگام بروز خشم آموزش داده شد.

تصاویر مرتبط