سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛

کارگاه خانواده پایدار «اعتماد به نفس » در خانه فرهنگ سنجیده برگزار شد

کارگاه خانواده پایدار «اعتماد به نفس» ویژه بانوان در خانه فرهنگ سنجیده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛بتول برجعلی،روانشناس در این کارگاه به تعریف اعتماد به نفس و تفاوت آن با خودشیفتگی (نارسیس) پرداخت و گفت:اعتماد به نفس یعنی اعتقاد داشتن به توان وتوانمندی های خود.

بتول برجعلی با بیان این مطلب که عزت نفس یعنی خود باوری یا پذیرش واقعی خود،افزود:عزت نفس یعنی من چقدر خودم را قبول دارم و معتقدم برای مواجهه با مسائل زندگی توانمند هستم.

 وی اظهار کرد:کمبود عزت نفس باعث می‌شود به جای مقایسه‌  وضعیت زندگی امروز با گذشته‌ی خودمان،به  مقایسه خودمان با اطرافیان باشیم.

وی اظهار کرد: زندگی آگاهانه،خودپذیری،مسئولیت پذیری در قبال خود و ابراز وجود از جمله راههای عزت نفس است.

تصاویر مرتبط