پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

بهرامي، مديرعامل سازمان عمران شهرداري قزوين خبر داد؛

آغاز عمليات آماده سازي مسیر دوچرخه سواری بلوار سربازان گمنام امام زمان ( عج)

سلیمان بهرامی، مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين از آغاز عمليات آماده سازي مسیر دوچرخه سواری بلوار سربازان گمنام امام زمان ( عج) واقع در منطقه سه قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري قزوين؛ بهرامي افزود: با توجه به درخواست های مردمی از شهرداری منطقه سه و پیگیری شهروندان نسبت به مسیرهای دوچرخه سواری، دستور کار زیرسازی این مسیر توسط واحد عمرانی منطقه سه به سازمان عمران شهرداری محول شده است.

بهرامی در پایان اعلام کرد: فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه در میان اقشار جامعه بهترین گزینه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، رفع مشکلات و معضلات شهری است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط