پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

مظفری،مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری قزوین:

طرح بازپیرایی بوستان شهید بهشتی در دست اجراست

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در راستای اجرای پروژه های بازپیرایی ، عملیات ترمیم و مرمت جالیز معابر بوستان شهید بهشتی در دست اجرا قرار دارد .

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در راستای اجرای پروژه های بازپیرایی، عملیات ترمیم و مرمت جالیز معابر بوستان شهید بهشتی در دست اجرا قرار دارد .

تصاویر مرتبط