دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

حافظی ، مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین :

بانک اطلاعاتی و نقشه منابع آب شبکه آبرسانی فضای سبز شهر قزوین در محیط GIS تهیه شد

محمد اسماعیل حافظی ، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین گفت : با توجه به لزوم وجود بانک اطلاعاتی شبکه آبرسانی فضای سبز شهر قزوین ، پروژه بانک اطلاعاتی و نقشه منابع آب، شبکه آبرسانی و توزیع آب خام فضای سبز شهر قزوین در محیط GIS به پایان رسید .

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین ؛ محمد اسماعیل حافظی افزود : در حال حاضر در شهر قزوین  تعداد 17 حلقه چاه عمیق در نقاط مختلف شهر به همراه  شبکه عظیم بهم پیوسته لوله های انتقال آب خام از آن چاه ها و شبکه لوله گذاری توزیع آبرسانی و آبیاری پارک ها و فضاهای سبز ، حدود 95 درصد آب آبیاری سطح فضای سبز تحت مدیریت سازمان پارک ها و فضای سبز را تأمین می کند و سازمان پارک ها و فضای سبز شهر قزوین به عنوان دستگاه بهره بردار جهت خدمت رسانی بهتر، هم اکنون نیازمند گردآوری اطلاعات و مشخصات فنی منابع آب (چاه ها) و شبکه های لوله گذاری آب خام فضای سبز به صورت یک بانک اطلاعاتی یکپارچه  و تهیه نقشه جانمایی آنها برای استفاده مدیران و کارشناسان ذیربط به منظور برنامه ریزی برای استفاده بهینه و توسعه آن است.

حافظی افزود:  فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع و همچنین نقشه موقعیت شبکه آبرسانی و توزیع همراه با منابع آب خام (چاه ها) در محیط GIS، برای مدیران و بهره برداران و کارشناسان ذیربط در مجموعه مدیریت کلان شهری که وظیفه برنامه ریزی و بهره برداری بهینه از تأسیسات موجود و سرویس و تعمیرات آن را به عهده دارند، دیگر امروزه مورد قبول نمی باشد، بنابراین در سال های اخیر در شهرداری قزوین بعد از تهیه نقشه شبکه جمع آوری و هدایت رواناب سطحی، موقعیت چاه های جاذب آب های سطحی معابر شهری و نقشه موقعیت میله و کاریز قنات های قدیمی شهر در منطقه سه شهرداری و همگی آنها در محیط GIS و در ادامه آن، در سال 96، مطالعات پروژه " مطالعه و تهیه بانک اطلاعاتی و نقشه منابع آب، شبکه آبرسانی و توزیع آب خام فضای سبز شهر قزوین (در محیط Gis) "نیز، در دستور کار سازمان خدمات طراحی قرار گرفت.

وی ادامه داد : خروجی این مطالعات و نتایج سودمند آن، کار برنامه ریزان و بهره برداران را به خصوص در سازمان پارک ها و فضای سبز برای استفاده مدیران، کارشناسان و پیمانکاران تسهیل خواهد کرد و می توان بهره وری سرمایه گذاری انجام شده برای چاه های عمیق و تأسیسات شبکه لوله گذاری آب خام را بسیار بالا برد و  برنامه ریزی بهینه ای برای تعمیرات و نگهداری سیستم داشت.

وی اضفه کرد: همچنین به طور خاص امکان این موضوع وجود دارد که  بانک اطلاعاتی و نقشه شبکه آب خام در محیط GIS در اختیار کمیته حفاری شهرداری قرار گیرد تا جهت صدور مجوزها به اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگان ها مورد استفاده قرار گیرد.

حافظی خاطر نشان کرد : تمامی وسعت پارک ها و به طور کلی تمامی فضاهای سبز شهری و پیرامونی آن و مسیر حاشیه ای اتوبان قزوین- زنجان و بوستان باراجین که تحت مدیریت آبرسانی با استفاده از شبکه چاه های عمیق آب خام و خط لوله انتقال و لوله گذاری آبرسانی و توزیع می باشد و در تعهد سازمان پارک ها و فضای سبز شهر قزوین است در محدوده مطالعاتی این پروژه قرار دارد.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط