شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

مظفری، مدیرعامل سازمان فضای سبز شهرداری قزوین:

هرس و فرم دهی گیاهان پرچینی سطح شهر آغاز شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: براساس تقويم زمانبندي ، عملیات هرس و فرم دهی گیاهان پرچینی با اولویت حاشیه و ریفوژ معابر اصلی شهر آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: نتایج حاصل از عملیات هرس پرچین ها، حذف شاخه های اضافی، شکسته و آفت زده وایجاد شکل ظاهری مناسب به عنوان یک هنر خاص در زیباسازی فضای سبز شهری است. 

پایان پیام

تصاویر مرتبط