پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

فدائی‌فر، مدیر منطقه سه شهرداری قزوین خبر داد؛

تصویب 33 مصوبه منطقه سه شهرداری قزوین در کمیسیون طرح تفصیلی در سال گذشته

کیومرث فدائی‌فر، مدیر منطقه سه شهرداری قزوین گفت: در سال گذشته 33 مصوبه منطقه سه شهرداری در کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین در سال گذشته به تصویب رسیده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری قزوین؛ کیومرث فدائی‌فر با اشاره به چاپ کتابچه مجموعه مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین گفت: در این کتابچه 56 مورد از مصوبات مربوط به شهرداری منطقه سه شهرداری است که از این تعداد ۳۳ مورد موافقت و ۱۲مورد مخالفت قرار گرفته و همچنین ۹مورد در حال بررسی می‌باشد و ۲مورد از دستور کار جلسه خارج شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام از سوی واحد شهرسازی منطقه۳  شهرداری در سال۱۳۹۶ صورت گرفته است، گفت: بررسی طرح تفصیلی منطقه سه، بررسی محدوده بوستان باراجین، تغییر کاربری قسمتی از اراضی۳۳۰هکتاری بالای اتوبان و ایجاد دسترسی سواره رو (کسبه بازارچه صدف) از جمله مصوبات این منطقه در کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین بود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط