چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

عربی، سرپرست مدیریت سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین :

دوره آموزشی "آئین نگارش و مکاتبات اداری" در قزوین برگزار شد

جعفر عربی، سرپرست مدیریت سرمایه‌انسانی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین از برگزاری دوره آموزشی با موضوع "آئین نگارش و مکاتبات اداری" ویژه کارکنان معاونت فنی و عمرانی، شرکت دهکده طبیعت و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین در شهریور‌ماه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین، عربی گفت: این دوره آموزشی در3 روز و به مدت 8 ساعت با حضور 40 نفر برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را بهبود روند نگارش و مکاتبات اداری و آشنایی پرسنل با شیوه‌های استاندارد مکاتبات نظام اداری عنوان کرد و افزود: مجموعه دوره‌های آموزشی با رویکرد دانش‌افزایی کارکنان مجموعه شهردای قزوین به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان برگزار می‌گردد.
سرپرست مدیریت سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین بیان‌کرد: در این دوره آموزشی سرفصل‌هایی هم‌چون انواع نامه‌های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آن‌ها، نشانه‌گذاری و ویرایش نوشته‌های اداری و ویژگی‌های یک نوشته اداری مناسب تدریس شد.
عربی تصریح‌کرد: این دوره آموزشی توسط حمید نیرومند دکتری مدیریت برگزار گردید که شرکت‌کنندگان موفق به دریافت گواهینامه آموزشی از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین می‌شوند.
پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط