دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین:

ترمیم خط کشی فضاهای پارک حاشیه ای شهر به پایان رسید

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: ترمیم خط کشی 800 فضای پارک حاشیه ای سطح شهر که با استفاده از رنگ سفید تک جزیی انجام می شد، به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری افزود: پارکینگ‎های حاشیه ای به دلیل تقسیم عادلانه فضاهای پارک حاشیه معابر نقش مهمی در استفاده عموم شهروندان از این فرصت ایفا می کند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر انتظام بخشی پارک خودروها در پارکینگ های حاشیه ای از پارک های غیرمجاز از جمله پارک دوبل جلوگیری کرده و مانع از ایجاد گره های ترافیک و حرکت کند سایر خودروها در معابر می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با بیان اینکه با توجه به اهمیت پارکینگ های حاشیه ای در روان سازی جریان ترافیک توجه به این زیرساخت ها ضروری است، تصریح کرد: بر این اساس با توجه به نیازسنجی صورت گرفته 800 فضای پارک حاشیه ای سطح شهر که نیاز به ترمیم خط کشی داشت با استفاده از رنگ سفید تک جزئی مجددا خط کشی شد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: این فضاهای پارک حاشیه ای در پارکینگ های حاشیه ای سطح شهر از جمله فلسطین، پادگان، شهرداری و فردوسی واقع شده بود .

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط