یکشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

جشنواره مسابقات محله ای «موشک های کاغذی» در ناحیه منفصل شهری چوبیندر برگزار شد

چهارمین برنامه از سلسله برنامه های جشنواره مسابقات محله ای «موشک های کاغذی» در ناحیه منفصل شهری چوبیندر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی وورزشی شهرداری قزوین؛جشنواره مسابقات محله ای «موشک های کاغذی» با رویکرد استفاده از کاغذهای بازیافتی از بیست و دوم مرداد ماه در سطح محلات و نواحی منفصل شهری قزوین در حال برگزاری است.

گفتنی است؛درحال حاضر هر سه سال یک بار در سطح جهانی مسابقات موشک های کاغذی برگزار می شود که آخرین دوره آن درسال 2015 درامریکا با حضور 42 کشور انجام شد.

تصاویر مرتبط