یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين:

سامانه جامع مديريت نگهداري و مرمت معابر شهري قزوين مورد بهره‌برداري قرار گرفت

سيد محمد علمي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت:با هدف حفظ و ارتقاء شاخص هاي کيفيت معابر از طريق اتخاذ تدابير مناسب نگهداري و يا مرمت به همراه تخصيص اعتبارات مناسب، سامانه جامع مديريت نگهداري و مرمت معابر شهري قزوين مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين؛ علمي افزود:بدون شك يكي از علل اســــاسي عدم توسعه و اتلاف انرژي در كشـورهاي در حال توسعــــه عدم وجود سيستـــم هاي مديريتـــي منسجــــم و کارآمد است و اکنون در ايران عامل تعيين کننده در زمان سرويس، زمان و روش مناسب تعمير روسازي، تجربه مهندسان است. اين در حالي است که شبکه روسازي معابر نيازمند تدوين برنامه جامعي به منظور استفاده حداکثري از محصول گرانبهاي آسفالتي دارد و اين برنامه اتخاذ شيوه مناسب و زمان به موقع در استفاده حداکثري از عمر آسفالت را فراهم خواهد کرد.

وي اضافه کرد: هر سال هزينه گزافي در حوزه  نگهداري معابر شهري به خصوص آسفالت صرف مي‌شود، به طوري که اين ميزان بخش قابل توجهي از اعتبارات شهرداري را به خود اختصاص مي‌دهد.

اين مقام مسوول ادامه داد: با رکود حاکم در سال‌هاي اخير و محدود شدن اعتبارات و تاکيد شهردار در زمينه صرفه جويي در هزينه ها، اين معاونت بازنگري در نحوه تخصيص اعتبارات را ضروري ديد.

معاون فني و عمراني شهرداري قزوين در ادامه سخنانش تصريح کرد:با توجه به گستردگي حوزه هاي کاري در معابر شهري مي توان با مونيتورينگ ساليانه کيفيت معابر،  دلايل و عوامل موثر بر کاهش عمر روسازي را تشخيص و در زمان مناسب با شيوه هاي مناسب نسبت به رفع عيب يا منع گسترش آن اقدام کرد.

وي افزود: سامانه مديريت نگهداي و مرمت معابر شهري مجموعه ابزارهايي است که مسئوليت  حفظ و ارتقاء شاخص هاي کيفيت معابر از طريق اتخاذ تدابير مناسب نگهداري و يا مرمت به همراه تخصيص اعتبارات مناسب را بر عهده دارد.

علمي بيان کرد: در واقع اين سامانه با ارائه گزارش هاي کمي و کيفي از وضعيت جاري عوارض،  قضاوت هاي مهندسي را نيز براساس شاخص هاي استاندارد و  تحليل‌هاي فني-اقتصادي ارائه  و علاوه بر آن  توزيع بودجه مناسب براي انجام نگهداري، ترميم و مرمت ارائه مي کند، همچنين با کنترل روند زوال روسازي معابر، استراتژي مناسب تعمير در بازه هاي زماني از لحاظ اقتصادي  را نيز ارائه مي کند.

علمي بيان کرد: ماموريت اين سامانه پوشش نيازهاي ذينفعان در  سه سطح سياستگذاران، مجريان و کاربران است که مرتبط با مديريت روسازي معابر مي باشند و با بهره گيري از اين سيستم ،سياستگذاران شهرداري قادر خواهند بود با توزيع بودجه در حوزه هاي ضروري، از صرف هزينه غيرضروري جلوگيري کنند.

وي اظهار کرد: مراحل پياده سازي سيستم مديريت نگهداري روسازي در شهر قزوين شامل تعريف شبكه راه و جمع‌آوري اطلاعات ثابت، ارزيابي وضعيت روسازي در شبكه بصورت دوره‌اي، ايجاد پايگاه اطلاعاتي متشكل از اطلاعات ثابت  و دوره‌اي،  مديريت در سطح شبكه و مديريت در سطح پروژه مي باشد که مورد بهربرداري قرار گرفته است.

اين مقام مسوول افزود: خروجي‌هاي مورد انتظار از اين سامانه شامل ارزيابي روسازي و گزارش‌گيري مديريتي وضعيت شبكه، تعيين خرابي‌هاي غالب در روسازي، تعيين علت وقوع خرابي در شبكه راه،شناسايي محورهاي بحراني، تعيين روش مناسب تعمير و نگهداري ، تعيين شاخص عددي براي رده بندي كيفي واولويت‌بندي پروژه‌هاي تعمير و نگهداري و بازسازي براساس اعتبار تخصيص يافته سالانه مي باشد که مي تواند ملاک عمل مديران شهري قزوين در تصميم گيري ها قرار گيرد.

وي خاطر نشان کرد: بر اساس استانداردهاي بين المللي عمر متوسط آسفالت معابر شهري حدود ?? سال است، جالب اينکه عمر آسفالت در ايران کمتر از چهار سال مي باشد و اين در حالي است  که در سال اقتصاد مقاومتي، توليد ـ اشتغال با استقرار اين سامانه مي توان گام بسيار مهمي در اين خصوص برداشت.

علمي ادامه داد: اکنون حوزه معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين، اطلاعات کاملي از وضعيت فيزيکي هر جزء از معابر شهري خود را در يک سيستم مکانيزه و قابل دسترس در اختيار داشته و به راحتي امکان برنامه ريزي،اولويت بندي و تخصيص اعتبار را در راستاي بهبود وضعيت معابر در زمينه هاي مرمت و لکه گيري و روکش آسفالت ، تعمير و مرمت جداول و...... به صورت کاملاً فني و مستند خواهد داشت.

 

 

 

 

تصاویر مرتبط