یکشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

پروژه مناسب‌سازي تقاطع‌هاي محله عارف پس از تکميل روشنايي به بهره‌برداري مي‌رسد

سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: پروژه مناسب سازي برخي از تقاطع هاي محله عارف پس از تکميل سيستم روشنايي اين تقاطع ها از سوي شرکت توزيع برق به بهره‌برداري مي رسد.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزودمناسب سازي معابر شهر به منظور تردد آسان و ايمن عابران پياده از معابر يکي از ماموريت هاي اين سازمان به شمار مي رود.

وي عنوان کردبا توجه به نيازسنجي هاي صورت گرفته پروژه مناسب سازي تقاطع معلم، بلوارارتباطات و بلوار صياد شيرازي در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين قرار گرفت.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با اشاره به هدف از اجراي پروژه مذکور تصريح کرد:تأمين دسترسي ايمن و راحت شهروندان ساکن در شهرک عارف به شهرک مينودر مهمترين هدف اجراي اين پروژه به شمار مي‌رود.

جهانگيري يادآور شد:اکنون عمليات عمراني پروژه مناسب سازي برخي از تقاطع‌هاي محله عارف به پايان رسيده و اين پروژه پس از تکميل روشنايي از سوي شرکت توزيع برق به بهره برداري مي رسد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط