سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين:

اسناد مناقصه آماده سازي سطح منطقه 3 شهرداري قزوين در مرحله تهيه است

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: اسناد مناقصه آماده‌سازي سطح منطقه 3 شهرداري قزوين در مرحله تهيه است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ پيله‌چي افزود: امسال براي پروژه آماده‌سازي سطح منطقه 3 شهرداري قزوين 800 ميليون تومان اعتبار هزينه خواهد شد.

وي با بيان اينکه پروژه آمادهسازي بافت‌هاي باز با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني مي‌باشد، افزود: منطقه سه با توجه به شرايط آن داراي بافت‌هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامه ريزي و اولويت اجراي اين پروژه برنامهريزي مي‌شود که برنامه‌ريزي امسال تا پايان سال جاري به پايان خواهد رسيد.

معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: آماده‌سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت‌بندي مي‌شود.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط