دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين:

عمليات آماده‌سازي مرحله دوم ناحيه عظيمه قزوين در حال اجراست

حبيب‌اله پيله‌چي، معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در سال گذشته مرحله اول عمليات عمراني آماده‌سازي ناحيه عظيمه قزوين با اعتبار 15ميليارد ريال به پايان رسيده و اکنون مرحله دوم اين پروژه با اعتبار 10ميليارد ريال در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ پيله‌چي با بيان اينکه مساحت ناحيه عظيمه 330 هکتار است، افزود: حجم کاري عمليات عمراني آماده‌سازي ناحيه عظيمه قزوين زياد است و سال گذشته مرحله اول آن اجرا و امسال مرحله دوم آن اجرايي خواهد شد که اکنون از 5درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار مي‌باشد.

پيله‌چي با بيان اينکه اين پروژه در راستاي ارائه خدمات به شهروندان در حال اجراست، گفت: اجراي اين پروژه از خواسته‌هاي اعضاي تعاوني اين ناحيه است که بيش از 20سال انتظار  اجراي آن را داشتند.

وي با بيان اينکه تعاوني اين ناحيه بيش از 4هزار عضو دارد، افزود: تعاوني نازنخ، تعاوني شهرداري قزوين، تعاوني شيشه، تعاوني فرش اکبتان و تعاوني دادگستري از تعاوني‌هاي اين ناحيه هستند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط