دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري مشعلدار و خير آباد قزوين تصويب شد

فرزانه نظري‌پورِ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري مشعلدار و خير آباد در جلسه کميسيون ماده پنج تصويب شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري پور افزود: با توجه به برداشت‌هاي صورت گرفته از وضع موجود نواحي منفصل شهري مشعلدار و خيرآباد و طراحي انجام شده شامل پيش‌بيني جمعيت، برآورد سطوح خدماتي، جهات توسعه، ساختارپذيري شبکه به تفکيک هر يک از اين نواحي، طرح تفصيلي اين نواحي در جلسات کارشناسي،  چندين جلسه کميته راهبري طرح تفصيلي اين نواحي با حضور نمايندگان استانداري قزوين، اداره کل راه و شهرسازي استان و معاونت شهرسازي و معماري شهرداري، مديران مناطق و نواحي و کارشناسان مربوطه مورد بررسي قرارگرفته است.

وي اضافه کرد: مهمترين مشکلات و مسائل نواحي منفصل همانند مشکلات مرتبط با گذربندي و عرض معابر، عدم ارتباط  مناسب عملکردهاي موجود و شبکه هاي دسترسي و جمع آوري آبهاي سطحي، کمبودهاي موجود در نسبت با تأمين خدمات عمومي و ساير مسائل و مشکلات و امکانات و محدوديت هاي وضع موجود نواحي مدنظر قرار گرفته و نسبت به ارائه راه حل مناسب اقدام گرديده است.

نظري‌پور گفت: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته در نهايت طرح‌هاي تفصيلي اين نواحي به انضمام ضوابط و مقررات ساخت و ساز در اين نواحي به تفکيک در جلسات کميته فني کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين بررسي شده و بازديدهاي متعددي از اين نواحي همراه با اعضاي کميته فني نواحي مورد نظر صورت گرفته است.

اين مقام مسوول گفت: طرح تفصيلي نواحي منفصل شهري مشعلدار و خيرآباد و ضوابط و مقررات مرتبط با آن‌ها در جلسه کميسيون ماده پنج شهر قزوين در بيست و چهارم خرداد سال جاري مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

وي افزود: طرح هاي اصلاحي مطابق با بندهاي مندرج در صورتجلسات کميته فني و کميسيون ماده پنج اين طرح ها پس از ابلاغ به مناطق مربوطه در اين نواحي قابل اجرا خواهد بود.

پايان پيام

 

 

 

تصاویر مرتبط