دوشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

پروژه اصلاح هندسي خيابان حکم آباد قزوين به پايان رسيد

سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني پروژه اصلاح هندسي خيابان حکم آباد قزوين به پايان رسيد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزود: به منظور ايجاد دسترسي جنوب به جنوب در خيابان حکم آباد، اجراي پروژه اصلاح هندسي اين معبر در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين قرار گرفت.

وي عنوان کرد: حجم بالاي ترافيک عبوري از ميدان عارف مشکلات عديده اي را براي رانندگي در اين محدوده از شهر ايجاد کرده بود که با پايان پروژه اصلاح هندسي خيابان حکم آباد شاهد کاهش بار ترافيکي در ميدان عارف خواهيم بود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تصريح کرد: با انجام پروژه اصلاح هندسي خيابان حکم آباد بسياري از خودروها براي دسترسي جنوب به جنوب در اين خيابان نيازي به عبور از ميدان عارف ايفا مي کند.

وي يادآور شد: کاهش آلودگي هوا، کاهش مصرف سوخت و مديريت زمان تردد در معابر  شهر مهمترين اهداف اجراي پروژه هاي اصلاح هندسي است که اين پروژه ها در هر معبر با توجه به نيازسنجي صورت گرفته اجرا مي شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط