یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين خبر داد؛

مرمت و لكه‌گيري آسفالت بلوك 5 منطقه دو شهرداري قزوين

صادقي، مدير منطقه دو شهرداري قزوين گفت: بر اساس تقسيم بندي صورت گرفته كارشناسان عمراني منطقه دو شهرداري قزوين مرمت و لكه‌گيري آسفالت بلوك 5 اين منطقه انجام شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه دو شهرداري قزوين؛ صادقي افزود: اين پروژه در سال جاري اجرايي شد و اكنون از 100درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است.

وي بيان کرد: اين پروژه با هدف جلب رضايت شهروندان، تسهيل در تردد عابران و خودروها و تأمين رفاه ساكنان اين منطقه صورت گرفته است.

صادقي خاطر نشان کرد: بلوك 5 منطقه دو شهرداري قزوين شامل معابر بلوار شهيد لشگري، بلوار شهيد بهشتي باقر آباد، انتهاي خيابان باقرخان،‌ بلوار سعادت، شهيد بابايي است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط