یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

جهانگيري، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين خبر داد؛

اجراي 78هزار مترطول خط کشي طولي و 1325مترمربع خط کشي عرضي در معابر شهر قزوين

سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: 78هزار مترطول خط کشي طولي و هزار و 325مترمربع خط کشي عرضي در معابر شهر قزوين در 2ماه اول سال جاري صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزودخط کشي معابر يکي از مهمترين علايم ترافيکي به شمار مي رود که خود از انواع مختلف تشکيل شده است.

وي اضافه کرد:با توجه به اهميت موضوع 78هزار متر خط کشي طولي در معابر شهر اجرا شده است.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين عنوان کرد:اين خط کشي ها بيشتر در هسته مرکزي شهر از جمله خيابان‌هاي امام خميني(ره)، طالقاني، خيام، نادري، پيغمبريه و تهران قديم و....انجام شده است.

جهانگيري تصريح کردحجم تردد اين خيابان‌ها بالا است که اين امر موجب مي شود ترميم خط کشي معابر در فواصل زماني مشخص ضرورت داشته باشد.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين بيان کردهمچنين 390مترمربع رنگ اميزي براي سرعت‌گيرهاي آسفالتي شهر و هزار و 325متر خط کشي عابرپياده در شهر اجرا شده است.

جهانگيري خاطرنشان کرد:خط کشي خطوط پارکينگ هم 750متر بود و تمام اين خط کشي ها با رنگ تک جزيي انجام شده است.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط