شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان اصلاح هندسي کوچه‌هاي نبوت و ميثاق در بلوار شهيد بهشتي قزوين

جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني پروژه اصلاح هندسي و ايمن سازي کوچه هاي نبوت و ميثاق واقع در بلوار شهيد بهشتي به پايان رسيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزود: با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، اجراي پروژه اصلاح هندسي و ايمن سازي کوچه هاي نبوت و ميثاق واقع در بلوار شهيد بهشتي در برنامه کاري سازمان قرار گرفت.

وي عنوان کرد: اين پروژه به منظور تأمين ايمني عبور عرضي عابران پياده و انتظام بخشي حرکت خودروها از طريق جداسازي مسير رفت و برگشت اجرا شده است.

جهانگيري گفت: افزايش ايمني تردد عابران پياده از عرض معابر يکي از مهمترين مأموريت هاي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين به شمار مي رود که در نقاط مختلف سطح شهر با توجه به بررسي هاي کارشناسي شده از طريق اجراي پروژه هاي مختلف از جمله اصلاح هندسي محقق مي شود.

وي خاطرنشان کرد: در راستاي اجراي اين مأموريت همواره نقاط مختلف سطح شهر به ويژه کوچه هاي پر تردد مورد بررسي قرار مي گيرد تا در صورت نياز پروژه اصلاح هندسي و ايمن سازي معابر در اين کوچه ها اجرا شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين يادآور شد: اميد است با تلاش  همکاران بتوانيم پروژه هاي مورد نياز وضعيت ترافيکي شهر را اجرا کرده و رضايت شهروندان را جلب کنيم.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط