شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

جهانگيري، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين خبر داد؛

نصب 2 چراغ چشمک زن در تقاطع صيادشيرازي- بلوار معلم در قزوين

سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: به منظور ايمن سازي تقاطع صيادشيرازي- بلوار معلم 2 چراغ چشمک زن در اين تقاطع نصب شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ سعيد جهانگيري افزود: ايمن سازي معابر و تقاطع‌ها يکي از دستور کارهاي مهم سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين به شمار مي رود.

وي عنوان کرد: در اين راستا با توجه به نيازسنجي صورت گرفته 2 چراغ چشمک زن در تقاطع صيادشيرازي- بلوار معلم نصب شده است.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با اشاره به هدف از اجراي اين پروژهتصريح کرد: ايمن سازي تقاطع مهمترين هدف اجراي اين پروژه است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط