پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

منجم، رئيس اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين:

کتاب عملکرد 5 ساله شهرداري قزوين با عنوان «خدمت ماندگار» منتشر شد

عليرضا منجم، رئيس اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين گفت: کتاب عملکرد 5 ساله شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته با عنوان «خدمت ماندگار» منتشر شد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ منجم افزود: کتاب عملکرد 5 ساله شهرداري قزوين با عنوان «خدمت ماندگار» در 350 صفحه و در 51 بخش شامل معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات شهرداري قزوين تهيه و منتشر شده است.

وي با اشاره به بخش‌هاي مختلف اين کتاب عنوان کرد: در بخش ابتدايي کتاب خدمت ماندگار عملکرد 18 حوزه و اداره و 2 سازمان زيرمجموعه حوزه شهردار آمده و پس از آن به معرفي و ارائه عملکرد مناطق سه گانه شهرداري پرداخته شده است.

رئيس اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين تصريح کرد: در ادامه اين کتاب به معرفي و ارائه عملکرد 7 معاونت و 14 سازمان زير مجموعه اين معاونت‌ها و 5 اداره و حوزه زير مجموعه معاونت اداري و مالي پرداخته شده است.

منجم با بيان اينکه اين کتاب در هزار و 500 نسخه منتشر شده است، گفت: در ارائه عملکرد معاونت‌ها، سازمان‌ها، ادارات و حوزه‌هاي مختلف شهرداري قزوين از متن‌هاي نوشتاري، عکس، نمودار، جدول، گرافيک و ... بهره‌گيري شده است.

وي با بيان اينکه 70 تن از کارشناسان روابط عمومي، عکاسان و نيروهاي بخش خصوصي در انتشار اين کتاب فعاليت داشته‌اند، گفت: به زودي نسخه الکترونيکي اين کتاب در قالب لوح فشرده در اختيار شهرداري‌هاي کشور و ديگر ادارات مرتبط، معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات شهرداري قزوين قرار مي‌گيرد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط