پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

طرح جامع مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني شهر قزوين تهيه شد

محمداسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طرح جامع مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني شهر قزوين تهيه شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي با بيان اين مطلب که مهم‌ترين مسأله در زمينه نخاله‌هاي ساختماني، حمل و نقل و دفع آنها است، افزود:  اين مواد به دليل حجيم بودن فضاي زيادي را اشغال مي کند و دفن آنها در محل دفن زباله شهري منجر به کاهش عمر مفيد اين مکان ها مي شود.

وي بيان کرد: برخي از اين مواد مانند بلوک هاي ساختماني به دليل تو خالي بودن در بلند مدت خرد شده و باعث نشست پوشش نهايي محل دفن مي شود.

اين مسؤول با تأکيد بر اين مطلب که نخاله هاي ساختماني بايد با در نظر داشتن شرايط خاص مديريت شود، افزود: مديريت مواد زائد و جامد نيازمند آگاهي از چگونگي روند جمع آوري، بازيافت، دفن و شناخت ترکيبات نخاله هاي ساختماني است از همين رو بنا به درخواست سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين، پروژه تهيه طرح جامع مديريت پسماندهاي ساختماني و عمراني شهر در دستور کار سازمان خدمات طراحي قرار گرفت.

حافظي افزود: در راستاي اجراي اين طرح، وضع موجود دفن پسماندهاي ساختماني و تدوين برنامه مناسب مديريت بر آنها از طريق بازديدهاي ميداني و نظرسنجي از کارشناسان و مذاکره با پيمانکاران حمل نخاله هاي ساختماني ارزيابي شد تا بر پايه مطالعات علمي و شناخت شرايط فعلي، نسبت به مديريت و اجراي طرح ساماندهي نخاله هاي ساختماني در شهر قزوين اقدام شود.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: در اين پروژه پس از انجام مطالعات اوليه و بررسي قوانين و دستورالعمل هاي موجود در سطح ملي، سابقه طرح مديريت ضايعات ساختماني و بازيافت آنها در ايران و ساير کشورها بررسي و تجارب موفق در اين زمينه ارائه شد.

اين مسؤول عنوان کرد: پس از انجام مطالعات و بررسي شرايط اقليمي و محيطي، به منظور بررسي و تعيين دقيق ترکيب و اجزاي تشکيل دهنده نخاله هاي ساختماني شهر قزوين، نمونه برداري هاي لازم انجام و مقدار مشخصي از اين نخاله ها که حاصل عمليات ساختماني و عمراني محل هاي تعيين شده بودن؛ به گونه اي کنترل شده و جدا از يکديگر در شرايطي که عوامل جوي از قبيل باد و بارندگي مانع از آناليز صحيح و حصول نتايج واقعي شود مورد تفکيک و توزين قرار گرفت.

حافظي خاطر نشان کرد: بررسي ترکيبات پسماندهاي عمراني و ساختماني در سه بخش ضايعات ساختماني ناشي از عمليات تخريب اماکن فرسوده، ضايعات ناشي از عمليات خاکبرداري يا گودبرداري و عمليات عمران شهري (حفاري معابر) به صورت رندوم انتخاب و به صورت مجزا در يک بازه زماني 21 روزه مورد تفکيک و توزين قرار گرفت که در نهايت ميزان توليد و ترکيبات نخاله هاي ساختمان شهر قزوين براساس نتايج نمونه برداري انجام شده و ميانگين ميزان پسماندهاي ساختماني و عمراني در يک دوره زماني پنج ساله ارائه شده است.

وي افزود: نتايج نمونه برداري ها نشان مي دهد حدود 35 درصد پسماندهاي ساختماني و عمراني شامل بتن، آسفالت، سنگ، آجر، مخلوط شن، موزائيک، کاشي و سراميک است و 41 درصد از اين پسماندها را خاک و خاکروبه حاصل از عمليات تخريب، نوسازي و حفاري معابر تشکيل مي دهد همچنين هفت درصد از اين نخاله ها نيز به خاک نباتي حاصل از عمليات خلکبرداري يا گودبرداري در سطح شهر مربوط است.

حافظي خاطر نشان کرد: با توجه به ترکيب به دست آمده از آناليز ضايعات عمراني و ساختماني شهر قزوين، پروژه هايي در فازهاي بعدي به عنوان پروژه هاي لازم، مکمل، اجرايي و مطالعاتي پيش نياز براي انتخاب بهترين روش در راستاي ساماندهي نخاله هاي ساختماني شهر قزوين پيشنهاد شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط