چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

نصرتي، رئيس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم:

جاده ابريشم جديد با مشارکت 71 شهر ايراني و خارجي هموار مي شود

مسعود نصرتي، رئيس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم از عضويت 71 شهر ايراني و خارجي در مسير جاده ابريشم در مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم به مرکزيت شهر فرهنگي و تاريخي قزوين خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومي دبيرخانه دائمي مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم؛ نصرتي گفت: در اعصار گذشته ارتباط جوامع با کانون‌هاي بزرگ تمدن‌هاي بشري موجب شکل‌گيري راه‌هاي گوناگوني شده که از جمله مهمترين و با اهميت‌ترين راه‌هاي ارتباطي جهان جاده ابريشم بوده است، به‌طوريکه راه ابريشم با تاريخ چند هزار ساله خود مهمترين شاهراه بازرگاني در دنياي قديم بوده که تأثيرات زيادي بر ملت‌ها و جوامع مختلف در حوزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي داشته که اين تأثيرات موجب آشنايي جوامع با تمدن‌هاي دور و نزديک و باعث بروز تغييراتي در سبک زندگي و همچنين عقيدتي مردم شده است.

نصرتي افزود: مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم يک ساز‌و‌کار بنيادي است که با نظارت برنامه اسکان بشر سازمان‌ ملل ‌متحد و همکاري با آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل نسبت به هماهنگي سياست‌ها، مشارکت‌ها، تسهيل تجارت و سرمايه‌گذاري در سطح شهري در مسير جاده ابريشم با هدف تعامل سازنده با بيش از 300 شهر از 73 کشور در مسير جاده ابريشم در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار با تشکيل کارگروه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و گردشگري براي گسترش بيشتر مبادلات و همکاري‌هاي مشترک در جهت ساخت آينده‌اي روشن براي همه شهرها بر روي کمربند جهاني جاده ابريشم در فضايي کاملا صلح‌آميز و نيز احترام به منافع مشترک مديريت و برنامه ريزي مي‌کند.

رئيس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم تصريح کرد: بايد اين واقعيت را بپذيريم که شهرها متعلق به شهروندان آنها هستند، بنابراين بايد ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان را جزء اصلي‌ترين وظايف خود دانسته و براي دستيابي به اين هدف، نظارتي مناسب بر اساس اصول  برابري و احترام متقابل ميان شهرها، در راستاي تبادل علم، تکنولوژي، منابع و تجارب داشته و همکاري و مشارکت ميان شهروندان را نيز تسهيل و ارتقاء دهيم.

نصرتي با اشاره به عضويت 71 شهر ايراني و خارجي در مجمع جهاني شهرهاي جاده ابريشم خاطرنشان کرد: ما به دنبال احياء جاده ابريشم جديد با رويکرد بازگرداندن ارزش‌هاي جاده ابريشم قديم به منظور کمک به ديگر شهرهاي در حال توسعه به منظور تلاش براي حذف فقر براي توسعه پايدار از طريق ايجاد زيرساخت‌ها، توسعه سبز، تجارت و سرمايه گذاري، همکاري در زمينه فرهنگ، اقتصاد و گردشگري و در نهايت دستيابي به بهبود معيشت مردم در شهرهاي جاده ابريشم هستيم.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط