سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

نشست هم انديشي مديران مراکز فرهنگي سازمان فرهنگي ورزشي برگزار شد

نشست هم انديشي مديران فرهنگسرا و خانه هاي فرهنگ سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛اکبري،مدير مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت:در اين نشست فعاليت هاي مختلف فرهنگي و آموزشي مراکز سازمان در نقاط مختلف شهر تبيين شد تا مراکز فرهنگي و آموزشي سازمان بتوانند برنامه ها و فعاليت هاي متنوع و غيرتکراري را براي جامعه مخاطب مشترک يک محله به ارمغان آوردند.

ابوالفضل اکبري افزود:در اين نشست مديران مديران خانه فرهنگ و مراکز مشارکتي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري با توانمندي ها و فعاليت هاي نوين و قابل ارائه يکديگر آشنايي پيدا کرده و يک حلقه همکاري پيوسته بين اين مراکز انجام گرفته است.

وي يکي از دستاوردهاي اين نشست هم انديشي را تعريف فرايند معرفي و فروش محصولات توليد شده توسط هنرآموزان در سطح مراکز سازمان در سطح شهر ذکر کرد و افزود:با معرفي آثار آنان مي توان بازار معرفي را مشخص نمود،اين اقدام موجب ايجاد يک کسب و کار کوچک و محلي گرديده و با پرورش و حمايت آن مي توان براي چندين نفر اشتغالزايي  کرد.

اکبري خاطرنشان کرد:در اين نشست که ناظران مراکز آموزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري نيز حضور داشتند موارد قابل ذکر به منظور تصحيح فرآيند برنامه هاي فرهنگي آموزشي، کودک و امور کتابخانه ها ارائه شد تا نکات ذکر شده به منظور ارتقاء سطح خدمات آموزشي و فرهنگي در مراکز سازمان مرتفع شود و خدمات مطلوبي به شهروندان ارائه گردد.

 

 

تصاویر مرتبط