چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

دیدار رئیس آتش نشانی قزوین با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

موسی خانی رئیس سازمان آتش نشانی قزوین و معاونین وی با کلهر رئیس و جلالی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان دیدار و گفت و گو کردند.

موسی خانی رئیس سازمان آتش نشانی در این دیدار، با تاکید بر تعامل بیشتر بین دو سازمان گفت: حفظ ایمنی و صیانت از مال و جان مردم از رسالت های سازمان آتش نشانی و نیز نظام مهندسی ساختمان است و تعامل بیشتر بین دو دستگاه و بازدیدهای مشترک از پروژه های ساختمانی، مدارس و ساختمان های خاص می تواند بسیار موثر واقع شود.

کلهر رئیس سازمان نظام مهندسی نیز بحث فرهنگ سازی و آموزش را از رسالت های مهم سازمان عنوان کرد و  ادامه داد: آموزش و فرهنگسازی  در خصوص رعایت مسائل ایمنی در ساختمان ها و نیز ایمنی  الحاقات غیر سازه ای  به مردم از اولویت های مهم  سازمان بوده و نقش چشمگیری در کاهش خسارات خواهد داشت. امروزه مردم به مسائل ایمنی بسیار حساس تر شده اند و در خرید خانه این مسائل را در اولویت قرار می دهند و این موضوع نشان می دهد  سازمان نظام مهندسی  به رسالت خود عمل کرده است.

کلهر ادامه داد: اجرای مبحث 22 مقررات ملی (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) را باید از خودمان و ساختمان های دولتی و اداری شروع کنیم .

گفتنی است مقررشد عقد تفاهم نامه همکاری در زمینه های آموزشی ،بازدیدهاو اجرای دقیق قوانین و مقررات ملی ساختمان میان دو سازمان انجام شود.

تصاویر مرتبط