چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۲

تقدير از بازنشستگان منطقه سه شهرداري قزوين

مراسم تقدير از 4 نفر از کارکنان مديريت منطقه سه شهرداري قزوين که به افتخار بازنشستگي نايل شده بودند با حضور مدير و معاون منطقه وروساي ادارت اين منطقه در دفتر شهردار برگزارشد .

به گزارش اداره روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي، مدير اين منطقه گفت : تقدير از زحمات و عملکرد بازنشستگان براي ديگر کارکنان اميد آفرين است .
گنجي با اظهار اينکه بازنشستگان کوله باري از تجربه هستند، افزود: بايد شرايطي براي استفاده از تجارب آنان فراهم کرد .
گفتني است؛ يداله نوين فر، رمضانعلي کاظمي، قدرت ا... اماني و علي شعباني از کارکنان منطقه شهرداري در هفته جاري بازنشسته شدند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط