شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۱

شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني ،

مانور بحران، نشانگر توانايي و قدرت آتش نشانان قزويني بود

مانور مشترک اطفائ حريق و امداد نجات در برج آسمان ، نشانگر توانايي و قدرت آتش نشانان قزويني بود.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قزوين ، سيد علي شفيعي مديرعامل اين سازمان گفت : ماور اطفاء حريق و امداد و نجات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قزوين که با همکاري سازمان آتش نشاني تهران و ارگانهاي مربوط در برج آسمان برگزار شد نشانگر توانايي ، قدرت و سرايت آتش نشانان قزويني در مواقع بحران ، آتش سوزي و زلزله داشت وي ادامه داد : اين مانور با حضور 60 آتش نشانان قزويني ، 30 آتش نشان بدون مرز از تهران و 15 آتش نشان داوطلب با همکاري ارگانهايي چون هلال احمر ، آب ، برق ، گاز ، اورژانس ، نيروهاي انتظامي و ستاد بحران استان قزوين برگزار شد که اين تنها گوشه اي از توانايي هاي آتش نشانان قزويني بود شفيعي افزود : استاهاي تهران و قزوين معين بکديگر در موقع بحران هستند که اين مانور گوشه اي از همکاري آتش نشاني تهران و قزوين در اين مورد بود ه است.
اطفاء حريق - امداد و نجات - راپل - کار در ارتفاع - نجات مصدوم از چاه - اسکان ساکنين ساختمان در محل امن - تخليه ساکنين و انتقال مصدومين از پله هاي اضطراري و برنامه ريزي مديريت بحران از برنامه هاي مانور برج آسمان و  برگزاري مراسم افتتاحيه ، بازديد از مناطق پر خطر چون شهر صنعتي و شرکت نفت ، بازديد از تجهيزات امدادي برگزاري مراسم اختتاميه از ديگر برنامه اي اين مانور دو روزه بود.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط