دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۶

حق لطفي، معاون شهردار قزوين:

تقاطع غير همسطح 7 دي (نادري) قبل از بازگشايي مدارس افتتاح مي شود

طبق برنامه زمان بندي تقاطع غير همسطح 7 دي (نادري) توسط شهرداري قزوين قبل از بازگشايي مدارس (مهر ماه) افتتاح مي شود.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، مسعود حق لطفي، معاون فني وعمراني شهرداري قزوين با اعلام خبر فوق افزود: با وجود اينکه جابجايي تاسيسات تقاطع غير همسطح 7 دي، 6 ماه به طول انجاميد پروژه طبق برنامه زمانبندي 15 ماهه تحويل خواهد شد.
حق لطفي تکميل عرشه، ديواره رمپ ها، خاکريزي داخل رمپ و اصلاح هندسي تقاطع را به عنوان برنامه هاي دردست اقدام معرفي کرد و گفت: عرشه تقاطع غير همسطح شهيد رجايي (عمران) بيش از تقاطع 7 دي پيشرفت داشته و در اين پروژه عرشه و ديواره رمپ ها تکميل شده است.
وي با اشاره به اينکه طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته تقاطع هاي غير همسطح شهيد رجايي ، 7 دي ، همبستگي ، سرداران ، کوثر ، باهنر و مطهري 1و2 به ترتيب آغاز شده و بهره برداري مي رسد، تصريح کرد : در تقاطع غيرهمسطح باهنر با 5 درصد پيشرفت فيزيکي ، تاسيسات معارض برق 230 و 20 کيلوولت درحال جابجايي و شمع گذاري تقاطع هم زمان صورت گرفته است و پروژه درمدت 24 ماه ، فروردين 92 افتتاح مي شود .
معاون شهردار قزوين درخصوص تقاطع غير همسطح همبستگي گفت: پيمانکاران اين پروژه در حال تجهيز کارگاه هستند و تا دو ماه ديگر عمليات اجرايي اين تقاطع غير همسطح آغاز مي شود .
حق لطفي با اشاره به جابجايي 80درصد تاسيسات قرارگرفته درمسير تقاطع غيرهمسطح همبستگي گفت : دراين ميان معاونت فني و عمراني استانداري به همراه نيروي انتظامي و ساير دستگاه هاي خدمات رسان نقش موثري در سرعت جايجايي تاسيسات داشتند؛ هم چنين از ابتداي شهريور ماه عمليات اجرايي اين پروژه آغاز مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط