شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۴

بهزاد پور؛ مدير منطقه دو شهرداري خبرداد:

افزايش 30درصدي صدور پروانه ساختماني درمنطقه 2شهرداري قزوين

صدور پروانه ساختماني منطقه 2شهرداري قزوين در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته قبل 30درصد افزايش داشته است.

 

به گزارش روابط عمومي منطقه 2 شهرداري قزوين ؛ حسين بهزادپور؛مدير اين منطقه با بيان اينكه بر اساس آمار وارقام ؛صدور پروانه ساختماني در شهرداري منطقه 2 درسه ماهه سال 90نسبت به مدت مشابه درسال گذشته 30درصد رشد داشته است،  گفت:اين رشد ناشي ازافزايش درخواست ساخت وساز در منطقه2مي باشد.
بهزادپور همچنين ازكاهش 3/3درصدي صدور پايان كارساختماني درسه ماهه اول سال 90نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اعلام كرد: درسايرموارد ازقبيل تمديد پروانه ساختماني؛اصلاح وگسترش پروانه ساختماني و... نيزنسبت به سال گذشته از رشد قابل قبولي برخوردار است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط