جمعه ۱۳۹۰/۰۳/۲۷

نصرتي ،شهردار قزوين:

کسب عناوين قهرماني آتش نشانان، اطمينان و آرامش را براي شهروندان بوجود مي آورد

شهردار قزوين کسب عناوين قهرماني توسط آتش نشانان را عامل اطمينان و آرامش براي شهروندان اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات ايمني و آتش نشاني شهرداري قزوين؛ در آيين تجليل از مدال آوران قزويني در مسابقات عملياتي– ورزشي آتش نشانان کشور كه در دفتر شهردار قزوين و با حضور مديران و معاونين شهرداري برگزار شد، مسعود نصرتي شهردار قزوين گفت: حفظ آمادگي جسماني و کسب عناوين قهرماني از سوي آتش نشانان قزويني در مسابقات کشوري و بين المللي اطمينان و آرامش را براي شهروندان به لحاظ ايمني بوجود مي آورد.

نصرتي با تبريک کسب اين مقام به شهروندان قزويني، مدير عامل و مجموعه کارکنان آتش نشاني گفت: اميدوارم قهرماناني كه امروز در عرصه رقابت قهرماني پيروز شدند، صاحب مقام پهلواني هم باشند چون در شغلي قرار گرفته اند که پهلواني مقدم بر قهرماني است.

وي ضمن اعلام وعده همكاري در فراهم آوري زمينه هاي لازم براي تمرينات ورزشي و آمادگي جسماني آتش نشانان گفت: ايجاد ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني در محدوده خيابان بازار براي خدمات رساني بهتر و ارتقا سطح ايمني در دستور كار است.

عباس ظاهري، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين نيز گفت : کسب اين عناوين ضمن اينکه آرامش و اطمينان بيشتري به شهروندان مي دهد، در مقابل توقع شهروندان را از آتش نشانان قزويني براي برقراري ايمني در سطح شهر بيشتر مي کند.

ظاهري افزود: در واقع فعاليت هاي آتش نشانان و نتيجه زحمات آنان در مسابقات مختلف ورزشي و تمرينات عملي بيشتر در هنگام بروز حوادث احتمالي و برقراري ايمني در سطح شهر نمود بيشتري خواهد داشت.

 سيد علي شفيعي ،مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين نيز  اظهار كرد: مسابقات عملياتي ورزشي آتش نشانان ايران با حضور 36 تيم در دو سطح دسته يک و دو در شهر رشت برگزار شد که تيم آتش نشاني قزوين در دسته يک با 15 تيم به رقابت پرداخت.

 شفيعي افزود: اين مسابقات در چهار رشته آبرساني ، دو 100 ×4 متر تيمي ، صعود از برج و   برگزار شد که تيم قزوين در رشته آبرساني که مهم ترين بخش اين رقابت ها به شمار مي رود با ثبت زمان 34 ثانيه ضمن جابجا کردن رکورد کشور بر سکوي قهرماني ايستاد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط